Liên hệ với Sơn Chậu Cảnh

Trụ sở: 2A – BT2, Khu tập thể Tổng cục V, Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại: 0828.188.886 – 0972.61.8488

-4%
Mã SP: A - 8888
3.560.000đ3.560.002đ
-3%
Mã SP: A - 99999
2.860.000đ
-10%
Mã SP: C - 11111
1.950.000đ
-4%
Mã SP: A - 88886
2.450.000đ
-4%
Mã SP: A - 88888
2.450.000đ
-5%
Mã SP: C - 66666
1.850.000đ

SƠN CHẬU CẢNH 1, 5L

-4%
Mã SP: A - 8888
3.560.000đ3.560.002đ
-3%
Mã SP: A - 99999
2.860.000đ
-4%
Mã SP: A - 88886
2.450.000đ
-10%
Mã SP: C - 11111
1.950.000đ
-5%
Mã SP: C - 66666
1.850.000đ
-4%
Mã SP: A - 88888
2.450.000đ